නිදහස් වෙළඳ කලාප වල තවමත් නොවිසදුනු කෝවිඩ් අර්බුදය

සේයා - අන්තර්ජාලයෙන්

රට තුළ පවත්නා කොවිඩ් වසංගත තත්වයෙන් දරුණු ලෙස පීඩාවට පත්, නිදහස් වෙළඳ කලාපයන්හි කම්කරුවන් වෙනුවෙන් ගන්නාවූ පැහැදිලි විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයක් තවමත් ස්ථාපිත කර නොමැති තතු යටතේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් වන මූලික ඉල්ලීම් රජය සහ සේවායෝජකයින් වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට සංවිධාන කිහිපයක් ඒකාබද්ධව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව දාබිඳු සාමූහිකය ශ්‍රී ලංකාව, මානව සංවර්ධනය සඳහා විප්ලවීය පැවැත්ම (RED), ශ්‍රමඅභිමානී කේන්ද්‍රය, සහ ස්ටෑන්ඩ් අප් මූව්මන්ට් ලංකා සංවිධානය ඒකාබද්ධව මෙම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එන්නත්කරණයේදී වෙළඳකලාප වල කම්කරුවන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීම, කර්මාන්තශාලා තුල අහඹු PCR පරීක්ෂණ සිදුකිරීම, නිරෝධායනයට ලක් කළ කම්කරුවන්ගේ වැටුප් කපා දැමීමකින් තොරව ලබා දීම, කම්කරු නියෝජනය සහිත සෞඛ්‍ය කමිටු කර්මාන්තශාලා තුළ පිහිටුවීම ඇතුළු මූලික ඉල්ලීම් 14ක් මෙමගින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සම්පූර්ණ ලිපිය, සිංහල – දමිළ – ඉංග්‍රීසි භාෂා ත්‍රිත්වයෙන් පහතින් කියවන්න.

FTZ-worker-demands

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.