හරය ගැන

හරය

“හරය” එහි අඛණ්ඩතාවය සොයන්නෙකුට “මාක්ස්වාදය” සගරාවත්, “වාම සමාජය”, “වමේ සටන”, “කම්කරු විත්ති” යන පුවත්පත්ද මුනගැසෙනු ඇත. අනතුරුව 1984 වසරේදී “හරය” හමුවේ.

“හරය” නිදහස, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, සමානාත්මතාවය වෙනුවෙන් වූ සියලුම ජනතා අරගලයන් නියෝජනය කරයි. එම අරගලයන් ඒකාබද්ධ කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටී. මේ අරගලයන් තුළින් සමාජයේ අධි ව්‍යුහයේ පවතින රාජ්‍ය-දේශපාලන සංස්ථාවන්ගේ සිදුවන විපර්යාසයන් හෙලිකරයි. මේ විපර්යාසයන් ජනතා අරගලයන්ට කරන බලපෑම පැහැදිළි කරයි. ඒවායේ ඉදිරි මග එළිපෙහෙළි කරයි.

දර්ශනවාදය – ආගමික චින්තනයන් – කලා කෘතීන් – සංස්කෘතිය මේ අනවරත අරගලයේ කොටසක් ලෙස ගෙන විවරණය කරයි.

නිදහස – ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් වූ ජනතා අරගලය, මොහොතකදී විප්ලවකාරී මාවත ගනු ලබන බවත්, මානව වර්ගයාගේ අනාගත ඉරණම දරා සිටින්නේ එයම බවත් “හරය” තරයේ විශ්වාස කරයි.


“හරය” හා සම්බන්ධ වන්න පහත ඊමේල් ලිපිනයට ඔබගේ අදහස්/විමසුම් යොමු කරන්න.

haraya.today@gmail.com