ප්‍රජාතන්ත්‍රීය නව ලෝක නියමයකට ‍බල කෙරෙන පෙරනිමිත්ත – යුක්‍රේණ රුසියානු යුද ගැටුම

‘ප්‍රජාතන්ත්‍රීය නව ලෝක නියමයකට ‍බල කෙරෙන පෙරනිමිත්ත – යුක්‍රේණ රුසියානු යුද ගැටුම’ මාතෘකාව යටතේ සංවිධානය කරන ලද සාකච්ඡා සභාව, පසුගිය (දෙසැම්බර්) 14 දින සාමය හා සාමයික කෙන්ද්‍රයේ දී පැවැත්විනි.

සාකච්ඡා සභාවේ මූලාසනය හෙබවූ ජ්‍යෙෂ්ඨ වෘත්තීය සමිති නායක ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ විසින් මේ සාකච්ඡා සභාවේ තේමාව පිළිබඳව හැඳින්වීම කළ අතර, ප්‍රධාන අදහස් දැක්වීම් නිතීඥ නාමල් රාජපක්ෂ හා ‘හරය’ වෙබ් අඩවියේ සංස්කාරක රණත් කුමාරසිංහ විසින් සිදු කරන ලදී.

මෙහිදී මෙම ගැටුම් වලට පරිසරය සැකසූ ඓතිහාසික පසුබිම සහ, නව ලෝක සම්මුතියකට එළඹීමේදී මුහුන දීමට සිදුව ඇති අභියෝග සාකච්ඡාවට ලක්විය.

මෙම සාකච්ඡා සභාවේ ආරාධිත අදහස් දැක්වීම් වලට පහතින්,

‘ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නව ලෝක නියමයකට බල කෙරෙන පෙරනිමිත්ත’ සාකච්ඡා සභාව අරඹමින් ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ
‘සමහරු හිතන් ඉන්නවා රුසියාව තාම සමාජවාදී කියල’ – නීතිඥ නාමල් රාජපක්ෂ
‘රුසියානු යුක්‍රේණ යුද්ධ⁣යෙන් අපට බල කෙරෙනවා අලුත් ලෝක එකඟතාවයකට යන්න’ – රණත් කුමාරසිංහ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.