මේ ජනතා නැගිටීම, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සභා තුළින් රට පාලනය කරන තැනක් කරා ගෙනයාමට වැඩ කරමු – බාහු

Gota go home

මාධ්‍ය වෙත නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නව සම සමාජ පක්ෂය (නසසප) පෙන්වා දෙන්නේ, තමන් ඉතිහාසය තුළ බලාපොරොත්තුව සිටි, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගොවි කම්කරු ජනතාව යුක්තිය සාධාරණත්වය හා නිදහස සඳහා නැගිටින දිනය අද උදා වී ඇති බව පෙනෙන බවයි.

රට තුළ මතු වී ඇති ජන සටන් ක්‍රියාමාර්ගයක් වලට වැඩ කරන ජනතාවගේ – කම්කරු පංතියේ නායකත්වයක් ලැබෙමින් තිබෙන බව 2022 මැයි 10 දින නසසප නිවේදනය මඟින් වැඩිදුරටත් පෙන්වා දේ.

“ජනතාව තමන් හිරවී සිටි විවිධ පැරණි බැඳීම් වලින් නිදහස් වෙලා ඉදිරියට ඇවිල්ල තියෙනව. ඒ ගොල්ලන්ට තව දුරටත් අවශ්‍යතාවක් නෑ මේ රටේ අන‍ෙකුත් ප්‍රතිගාමී බලවේග වලට යටත් වෙලා ඉන්න. ඒ අනුවයි සමානාත්මතාවයේ එක්සත් කමින් දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් සියළු ජනතාව එකතුවෙලා එක හඬකින්ම ප්‍රතිගාමීත්වයට විරුද්ධව නැගිටල තියෙන්නේ.”

මහාචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්

මේ අවස්ථාවේදී ඒ හෝ මේ මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ හෝ මන්ත්‍රීවරියකගේ කරේ එල්ලීමට ජනතාවට අවශ්‍යතාවයක් නැති බව පෙන්වා දෙන නසසප නිවේදනය, සම සමාජ කාරයින් ලෙස තමන් බලපොරොත්තු වන්නේ ඒ ඒ නගර වල සභාවන් හදල, සටන් කරගෙන එන මේ ජනතා නායකයන්වත් ඒ සභාවල් වල පිහිටුවා, ඒ ඒ ප්‍රදේශ වල බලය අත්පත් කරගැනීම බව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

“රට පුරා ගොඩනැගෙන මේ ජන සභාවල් වලින් මතුවෙලා එන ප්‍රමුඛයන් එකතුවෙලා රටේ මහා සභාවක් ඇති කරගෙන ඒ වෙතට සමස්ථ බලය පවරා ගත යුතුයි.”

“මේ මන්ත්‍රී කට්ටියටත් ඕන නම් තමන් ඉන්න උස් පුටු වලින් බැහැල ඇවිල්ල මේ සභාවලට ඇතුල් වෙලා ක්‍රියාකාරී විය යුතුයි.”

ඒ ආකාරයට රට පුරා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් මේ සියළුම ජාතීන් එක්සත් කර ගනිමින් ඇති කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සභා තුළින් රට පාලනය කරන තත්ත්වයකට ඉදිරියට යෑමට – දේශපාලන වශයෙන් ඉදිරියට යෑමට කටයුතු කළ යුතු බව නසසප සිය මාධ්‍ය නිවේදනය මඟින් පෙන්වා දේ.

එම මාධ්‍ය නිවේදනය පහතින්.

Press-Release-NSSP-2022.05.10

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.