නව සම සමාජ පක්ෂය කොළඹ මහ නගර සභාව සඳහා තරගයට

2023 මාර්තු 09 වැනිදාට දින නියම කර ඇති පලාත් පාලන මැතිවරණයේ දී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා නව සම සමාජ පක්ෂය විසින් නාම යෝජනා බාර දෙනු ලැබිනි.

මහාචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න, කොළඹ මහ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රී සුන්දරම් මහේන්ද්‍රන් හා එම්.ආර්.එම්.ෆයිසාල් ඇතුළු නාමයෝජනා බාර දී ඇති පක්ෂ නායකයන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් නව සම සමාජ පක්ෂයේ අපේක්ෂකයන් තම මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ගෙන යෑමට සැලසුම් කර තිබේ.

තම අපේක්ෂකයන් හදුන්වා දීම මුල් කර මෙම පෙබරවාරි 02 වැනිදා නව සම සමාජ පක්ෂයේ පක්ෂ කාර්යාලයේ දී පැවැත්වූ ජන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ දී සුන්දරම් මහේන්ද්‍රන්, ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ හා පෙරුමාල් පූමිනාදන් අදහස් දැක්වූහ.

මෙම අවස්ථාවේදී ප්‍රියන්ත වික්‍රමසිංහ සිංහල බසින් සහ සුන්දරම් මහේන්ද්‍රන් හා පෙරුමාල් පූමිනාදන් දෙමළ බසින් දැක්ව මේ සමග පලකරමු.

2023 පළාත් පාලන මැතිවරණයට, නසසප කොළඹින්
தமிழ் மக்களின் அடிப்படை பிரச்சனைக்கு முதலில் தீர்வு காண வேண்டும் !
தமிழ் தேசிய பிரச்சினையை தீர்த்திருந்தால் இவ்வளவு மோசமான நிலையை இந்த நாடு எதிர்கொண்டிராது !

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.