උතුරු පළාතේ පෙර පාසල්වලටත් හමුදා අත පෙවීම්

සේයා අන්තර්ජාලයෙන්

රටේ අනිකුත් පළාත්වලට සාපේක්ෂව සුවිශාල ලෙස හමුදාව යොදවා ඇති උතුරු පළාතේ පෙර පාසල් හමුදාකරණයට ලක් කරමින් තිබෙන බව දෙමළ ජනතා නියෝජිතයකු අනාවරණය කර තිබේ.

අගෝස්තු 9 වැනි අගහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශිවඥානම් ශ්‍රීධරන් හෙළි කලේ පෙර පාසල් වල නම් වෙනස් කිරීම, පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් ගෙවීමේ කටයුතු සහ සිසුන්ගේ නිල ඇදුමට සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ලාංඡනය ඇතුල් කිරීමට සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර ඇති බවයි.

කිලිනොච්චි කන්ඩාවලෙයි ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කන්නගිනගර්, පුන්නෙයි නිරාවි පිහිටි පාඩ්කඩල් පුංගා පෙර පාසලේ නම 2022 අගෝස්තු මස 3 වැනිදා සිටත්, කන්ඩාවලෙයි ප්‍රදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මයිල්වාහනපුරම් ගම්මානයේ පිහිටි මයුරන් පෙර පාසලේ නම අගෝස්තු මස 5 වැනි දින සිටත් වීරුමුතු පෙර පාසල සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස වෙනස් කර ඇති බව පවසන මන්ත්‍රීවරයා ඊට ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් දැඩි විරෝධය එල්ල වී ඇති බවත් සදහන් කළේය.

පෙර පාසල් සිසුන්ගේ නිල ඇදුමට සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල ලාංඡනය ඇතුලත් කර තිබෙන අතර ඒ සදහා සිසුන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන් මුදල් අයකරගෙන තිබෙන බව පෙන්වා දෙන මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදි වගකිව යුතු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ මෙම ක්‍රියා නතර කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා ලෙසයි.

උතුරු පළාතේ පෙර පාසල් ගුරුවරුන් 481 දෙනෙකුට ඔවුන්ගේ මාසික දීමනා ලබා ගැනීමට සිදුව ඇත්තේ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව හරහා බව ද ශිවඥානම් ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී සදහන් කළේය.

මධ්‍යම රජය හා පළාත් සභාව හරහා රටේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කළ හැකිව තිබියදී ආරක්ෂක අංශ හරහා රටේ අධ්‍යාපන ක්ෂ්‍රේත්‍රයට සිදු කරන බලපෑම් වහාම නතර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින දෙමළ මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී තව දුරටත් සදහන් කළේ තමන් මේ සම්බන්ධයෙන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ජීවන් ත්‍යාගරාජාටද ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති බවයි.

උතුරු පළාතේ පෙර පාසල් හමුදාකරණයට ලක්කිරීමේ කටයුතු නවතාලිමට මැදිහත් වන්නැයි ඔහු බලධාරීන්ගෙන් වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටියේය.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.