‘ගල් කණුවක් දැක්ක කියල, අක්කර ගණන් කොටු කරන එක මානව හිමිකම් කඩකිරීමක්’ – මානව හිමිකම් දිනය 2022

ලෝක මානව හිමිකම් සැමරුම් දිනය 2022 වෙනුවෙන්, නව සම සමාජ පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික රංජිත් ගමගේ සහ සහ කොළඹ මහ නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රී, පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභික සුන්දරම් මහේන්ද්‍රන් ප්‍රකාශ නිකුත් කරමින් අදහස් දැක්වූහ.

“ගල් කණුවක් දැක්ක කියල, අක්කර ගණන් කොටු කරල, මේක සිංහලයගෙ උරුමය කියල උතුරු නැගෙනහිර දෙමළ ජනතාවට ඒ භූමියට ඇතුල් වෙන්න බැරි තත්වයක් උදා කරල තියෙනවා. ඒක මානව හිමිකම් කඩවීමක්.”

උතුරේ ජනයා මුහුණ දී ඇති ගැටළු වලට, පොරොන්දු වූ විසදුම් ලබා දෙන ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හට කියා සිටින අතරම, ලංකාව තුළ දෙමළ ජනයාට සිදුව ඇති මානව හිමිකම් කඩවීම් වලට විසදුම් නොදෙන්නේ නම්, ජාත්‍යන්තරය සිදු කරන මැදහත්වීම් වලට කෑ ගසා පළක් නැති බව මෙම අදහස් දැක්වීමේදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කෙරිණි.

ගල් කණුවක් දැක්ක කියල, අක්කර ගණන් කොටු කරන එක මානව හිමිකම් කඩකිරීමක් – රංජිත් ගමගේ
2022 ஆம் ஆண்டு சர்வதேச மனித உரிமை தினம் செய்தியாளர் மாநாட்டில் சுந்தரம் மகேந்திரன்நவ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.