සුනිල්.. ඔබට සුභ ගමන්!

සේයා - තිමති සෙනෙවිරත්න උපුටාගැනීම - Serendipity දෙවන කලාපයෙනි.

“අපි ළඟ හැම නීතියක්ම තියෙනවා, නමුත් ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නෑ, මොකද නායකයන් විසින්ම – ඔවුන් ගැටළුවකට මුහුන දුන් වෙලාවට – නීතිය කඩන නිසා”

“මට නම් ලංකාවේ දේශපාලන තත්වය වැසිකිළියක් වගේ” ඔහු කීය. “ඔබට යාමට සිදු වූ විට, ඔබ යා යුතුයි. නමුත් කිසිවෙක් එහි ජීවත් වීමට කැමති නැහැ. එය පවතින්නේ එතරම්ම ඛේදජනක තත්වයක”

– සුනිල් පෙරේරා –

ඔබට සුභ ගමන්! – හරය

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.