හය මාසයක අන්තර් කාලීන ආණ්ඩුවකට සමිති යෝජනා

සේයා අන්තර්ජාලයෙන්

උද්ගතව ඇති අර්බුදය විසඳා ගැනීමට නම් වැඩ බලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉවත්වී මාස හයකට අන්තර් කාලීන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා මැතිවරණයක් පැවැත්වීය යුතු බවට වෘත්තීය සමිති මගින් යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පලවා හළ අරගලකරුවන්ට ඉදිරි රාජ්‍ය පාලනයේ නියෝජනයක් ලබා දිය යුතු බවද ඔවුන්ගේ යෝජනාවකි.

වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධිකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ඊයේ [17] කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේදී වෘත්තීය සමිති හා බහුජන සංවිධාන නියෝජිතයන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් එලිදැක්වූ එම යෝජනාවලි මගින් ඉදිරියේදී පිහිටුවන ආණ්ඩුවක් වහා ගතයුතු ක්‍රියාමාර්ග ගැන පෙන්වා දෙයි.

හය මසක අන්තර් කාලීන ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය 15 කට සීමා විය යුතු අතර ජනාධිපතිවරයාගේ සිට සෑම මන්ත්‍රීවරයෙක් දක්වාම මාසික වැටුප හැර අනෙක් සියලු දීමනා කපා හැරිය යුතු බවට වෘත්තීය සමිති යෝජනා කර ඇත.

ගත යුතු කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ලෙස මෙම වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙන්නේ අතවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල අඩු කිරීම, ඉන්ධන, ගෑස්, ඖෂධ සහ අතවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිගය අහෝසි කිරීම, පොහොර කෘමි නාශක හා වල් නාශක, කර්මාන්ත අමුද්‍රව්‍ය හා උපකරණ හිඟයකින් තොරව ලබා දීම සහ ස්වයං රැකියා, ගොවි හා ධීවර ණය සහ ලීසිං පොලිය ඉවත්කර ගෙවීමට මාස හයක කාලයක් ලබා දිය යුතු බවයි.

මහජන දේපල විකිණීමට හා බදූ දීමට තීරණය කර ඇති ගිවිසුම් අහෝසි කිරීම, කම්කරු අයිතීන් හා වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් කප්පාදුවටත්, රාජ්‍ය සේවකයන් ඉවත් කිරීමටත් කෙරෙන නව නීති සම්පාදනය අහෝසි කිරීම, පෞද්ගලික අංශ කම්කරුවන්ට ජන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට හැකි වන පරිදි මැතිවරණ දිනවලදී නිවාඩු ලබා ගැනීමේ නීති ප්‍රතිපාදන සකස් කිරීම, විශ්‍රාමිකයන්ගේ හා වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීම හා අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍යපහසුකම් ලබා දීමට ඇති නීතිමය බාධා ඉවත් කිරීම එම යෝජනාවලිය මගින් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ගෝටාගෝගමට නියෝජනයක්

රාජ්‍ය හා සිවිල් පාලනයේ දී ජන අරගලය නියෝජනය කළ පාර්ශවයන්ගේ දායකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් යෝජනා කරන්නේ ඊට එක්ව සිටින වෘත්තීය සමිති, ශිෂ්‍ය, ගොවි, ධීවර, වෘත්තීයවේදීන් ඇතුළු බහුජන සංවිධාන සහභාගිවත්වයෙන් නෛතික බලයක් ඇති පුරවැසි සභාවක් පිහිටුවීමටයි.

ඊට අමතරව සියළුම රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන අධික්ෂණයට වෘත්තීය සමිතිද අයත් වන නෛතික යාන්ත්‍රණයක් ඇති කිරීම හා කම්කරු නීති, වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් අර්ථසාධක, භාරකාර අරමුදල් වැනි වැඩකරන ජනයාට සෘජුව බලපාන දේවල් සංශෝධනයේදී ලියාපදිංචි වෘත්තීය සමිති සම්මේලන වලින් සමන්විත, පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත නියාමන සභාවක් ද යෝජනා කරයි.

ජන අරගලයේදී ජිවිත අහිමි වූ සහ ශාරීරික ආබාධ ඇතිවුවන්ට සාධාරණය ඉටුකරන කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කරන වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධිකරණ මධ්‍යස්ථානය අනීතික ලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන සිටින සියලු පුරවැසියන් නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

TheLeader

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.