කැඳ පොල්කටුවෙන් මුල්ලිවයික්කාල් සමරු සතිය ඇරඹේ

සේයා අන්තර්ජාලයෙන්

යුද්ධයේ අවසාන දිනවලදී මුහුදුබඩ බිම් තීරුවකට කොටුවී ෂෙල් වෙඩි, ගුවන් ප්‍රහාර සහ කාලතුවක්කු ප්‍රහාර වලට මැදිවී සිටි දෙමළ ජනතාවගෙන් සමහරකට නොමැරී දිවි ගලවාගන්නට පිහිටවුණේ මුල්ලිවයික්කාල් කන්ජි නමින් ඉතිහාසගතවූ කැඳයි.

එහි තිබුනේ වතුර ගොඩක පිසූ සහල්ය. හැකි විටෙකදී ඊට ලුණු බිඳකුත් එකතු කෙරිණි.  

දෙමළ ජනසංහාර සතිය උතුරු නැගෙනහිර මැයි 12 වැනිදායින් ආරම්භ කරන ලද්දේ දොරින් දොර ගොස් රැස් කරගත් සහලින් පිසූ කන්ජි දන්සල් පවත්වමිනි.

යුද්ධයෙන් මරාදමා දාහතර අවුරුද්දක් ගතවීත් යුක්තිය නොලද ස්වකීය ආදරණීයයන් සිහිපත් කරමින්  මැයි 18 වැනිදා මුල්ලිවයික්කාලේ පවත්වනු ලබන රැලියකින් දෙමළ අනුස්මරණ සතිය නිමාවේ.

එකසත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ගණන් බැලීම අනුව යුද්ධයෙන් මරාදමන ලද නිරායුද ජන සමූහය අඩුම වශයෙන් හැත්තෑ දහසකි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.