යුද්දෙට කෝටි ගණන් වෙන්කළ රටේ කාසල් කාන්තා රෝහලට සල්ලි නෑ

Newborn in hospital Sri Lanka
සේයා - අන්තර්ජාලයෙන්

රට දැඩි මුල්‍ය අර්බුදයක සිරවී සිටින මොහොතක අධ්‍යාපනය හා සෞඛ්‍යය අභිබවා රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මුදල් වෙන් වෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම කාන්තා රෝහලක් ප්‍රතික්‍රීයක නොමැති වීමෙන් රෝගීන් සදහා කෙරෙන මුලික රුධිර පරීක්ෂණයක් නවතා දමා තිබේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය මංගල අයවැය යෝජනාව නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 232 ක්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 322 ක් හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 410 ක් වෙන්කර තිබුනි.

2023 අය වැය යෝජනාව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ දිනයේම කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ අභ්‍යන්තර සටහනක් තබමින් රෝහලේ බලධාරීන් වෙත දැනුම් දී ඇත්තේ රෝහලේ රසායනාගාරය තුළ සම්පුර්ණ රුධිර පරීක්ෂාව (FBC) තාවකාලිකව අත්හිටුවන බවයි.

” මෙම රෝහලේ රසායනාගාරය තුළ FBC පරීක්ෂණය සිදු කිරීම සදහා අවශ්‍යවන ප්‍රතික්‍රියක සපයා ගැනීමේ ගැටළුවක් මත අදාල පරීක්ෂණය රෝහල් රසායනාගාරය තුළ සිදු කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව මින් කාරුණිකව දැනුම් දෙමි. “

අදාල පරීක්ෂණ කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන තෙක් FBC පරීක්ෂණය සදහා වන රුධිර සාම්පල රෝහල් රසායනාගාරය වෙත යොමු නොකරන ලෙසද කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අජිත් දන්තනාරායන සියළුම විශේෂඥ වෛද්‍ය නිලධාරීන්, ප්‍රධාන විශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරීන් මගින්, ඒකක භාර හෙද නිලධාරීන්, නොමේරු ළදරු ඒකකය, දැඩි සත්කාර ඒකකය සහ ශල්‍යාගාරය වෙත යොමු කළ ලිපියේ සදහන්ය.

කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහල යනු ගැබිනි මව්වරුන් සහ අලුත උපන් ළදරුවන් වෙනුවෙන් වන දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම රෝහලයි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.